Cookiepolicy

1. VAD ÄR COOKIES?

Global Webshops BV (Veilig Op Internet) ansvarar för webbplatsen www.Veilig Op Internet.com, och använder cookies och/eller andra filer med liknandecookies policy funktionalitet (nedan kallade ”cookies”).

Cookies är små datafiler som skickas till din dator, mobiltelefon eller annan åtkomstenhet när du besöker en webbsida och som låter dig tillhandahålla information relaterad till din surfning eller en kod som gör att du kan identifiera användaren unikt.

2. TYPER AV COOKIES OCH ÄNDAMÅL

Webbplatsen www.Safe On Internet.com använder sessionscookies och/eller beständiga cookies som i sin tur kan vara dina egna och/eller tredjepartscookies.

Sessionscookies är cookies utformade för att samla in och lagra data medan användaren går in på en webbsida. De används vanligtvis för att lagra information som endast är av intresse att behålla för tillhandahållandet av den tjänst som användaren begärt vid ett tillfälle.

Beständiga cookies är en typ av cookies där uppgifterna fortfarande lagras i terminalen och kan nås och behandlas under en period som definieras av den som ansvarar för cookien, vilket kan sträcka sig från några minuter till flera år.

Egna cookies: cookies som skapas eller hanteras av ansvarig för webbplatsen Global Webshops BV (Safe On Internet). Webbplatsen www.VeiligOpInternet.com använder sina egna cookies för följande ändamål:

  • Tekniker: låter användaren navigera med hjälp av olika alternativ eller tjänster som finns i den, till exempel reglera trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, komma åt begränsade områden och använda säkerhetselement under navigering, spara innehåll.
  • Personalisering: De tillåter användaren att komma åt tjänsten med några fördefinierade allmänna funktioner baserade på en rad kriterier i användarens terminal, som att komma ihåg videovisningspreferenser.

Tredjepartscookies: cookies som hanteras av tjänsteleverantörer utanför Global Webshops BV (Safe On Internet).

Nedan är de tredje parter som kan konfigurera och få åtkomst till cookies från sitt team, samt syftena för vilka informationen de lagrar:

Tredjepartscookies

Google, Wikipedia

Mål

Analys: Analytiska cookies används för att skapa navigeringsprofiler och kan känna till användarnas preferenser för att förbättra utbudet av produkter och tjänster.

Sociala nätverk: vi kommunicerar med på vår webbplats använder cookies i sina delningsknappar. Vi ingriper inte, övervakar eller rapporterar resultat, de är varje socialt nätverks ansvar. När användaren registrerar sig hos en tjänst med sociala nätverksuppgifter, auktoriserar den det sociala nätverket att lagra en beständig cookie som kommer ihåg deras identitet och garanterar åtkomst till tjänsterna tills den löper ut. Användaren kan radera denna cookie och återkalla åtkomst till tjänsterna via sociala nätverk genom att uppdatera sina preferenser i det sociala nätverk de anger.

3. AVAKTIVERING ELLER ELIMINERING AV COOKIES

De flesta webbläsare låter dig när som helst ändra användarens preferenser angående användningen av cookies. Användaren kan anpassa sin webbläsare för att vägra cookies eller radera vissa cookies efter eget gottfinnande

För konfiguration av cookies som användaren har tillgång till:

Användaren kan återkalla sitt samtycke till användningen av cookies i sin webbläsare med hjälp av ovanstående indikationer eller genom att installera ett opt-out-system i sin webbläsare.

När det gäller Google Analytics-cookies kan bortvalet göras via denna länk .

Användaren bör notera att vissa funktioner i innehållet på webbplatsen www.Safe On Internet.com endast är tillgängliga om installation av cookies i din webbläsare är tillåten. Om du bestämmer dig för att inte acceptera eller blockera vissa cookies (beroende på deras syfte) kan detta hindra webbplatsens normala funktion eller tillgång till vissa av dess tjänster.

4. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV COOKIESPOLICY

Global Webshops BV (Safe On The Internet) kan justera denna cookiepolicy på grundval av nya juridiska eller regulatoriska krav, eller i syfte att justera denna policy i enlighet med instruktionerna från Information Commissioner’s Office.

Om du vill ha mer information om användningen av cookies, skicka oss ett e-postmeddelande till info@VeiligOpInternet.com