Integritetspolicy

Gäller från 01/10/202 1integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Sekretesspolicy”) innehåller ett fullständigt och fullständigt uttalande om sekretessrelaterade praxis och procedurer som godkänts av Safe On Internet för dess tjänster under Safe On Internet (Safe On Internet eller Safe On Internet eller VOI). Denna policy träder i kraft från det datum som anges ovan och kommer att fortsätta att gälla och uppdateras i enlighet med denna policy. Denna integritetspolicy är en integrerad del av villkoren som publiceras under villkoren. Individer måste vara 18 år eller äldre för att använda denna webbplats och du garanterar att du är arton (18) år eller äldre genom att använda vår webbplats.

Definitioner

Alla termer som initialt sätts med versaler har den innebörd som ges till dem i användarvillkoren, av vilka denna integritetspolicy är en integrerad del.

Ansökan

VOI syftar till att lösa/tillhandahålla onlinelösningar för olika frågor/problem som användare kan stöta på när de använder datorer och kringutrustning. Användarna av denna tjänst kan tillhandahålla sina personuppgifter/information för detta ändamål när de skapar sin profil på portalen. Denna policy är till för att kommunicera att vi respekterar din integritet och se till att vi underhåller och använder din information på ett ansvarsfullt sätt. Denna policy gäller VOI:s klienter, individer anställda av eller på annat sätt anslutna till VOI:s klienter, potentiella kunder, individer som besöker VOI:s webbplats, individer som tar emot kommersiell kommunikation på uppdrag av VOI och individer som skickar anställningsförfrågningar till VOI. Vi samtycker till att inte behandla personlig information på ett sätt som är oförenligt med de syften som anges häri.

Informationsformuläret

Denna policy gäller information som erhållits av VOI, antingen genom elektronisk eller tryckt kommunikation. VOI respekterar din integritet och är engagerad i att skydda den personliga information du delar med oss. VOI begär viss personlig information som identifieras häri. Förse inte VOI med ytterligare personlig information om du inte ombeds att göra det.

Personligt identifierbar information

Personligt identifierbar information (“PII”) avser all information som rör en identifierad fysisk person eller en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom hänvisning till ett identifierings- eller kontonummer, namn, bild, adress, e-postadress, telefon antal, biografisk information eller en eller flera faktorer relaterade till fysisk eller social medieidentitet.

Hur samlar VOI in personlig information?

Tillstånd: vi kommer att be om ditt samtycke genom ett samtyckesformulär genom en onlineprocess och lagrar ditt svar i vårt CRM-system. Detta samtycke är vår rättsliga grund för vår behandling, du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till just denna behandling.

Allmän surfning: VOI samlar in navigeringsinformation om var du besöker vår webbplats. Denna information låter oss se vilka delar av vår webbplats som besöks mest. Det hjälper oss att förbättra kvaliteten på besökarnas onlineupplevelser. Detta gör att vi kan tillhandahålla bättre funktioner, tjänster och produkter som våra besökare föredrar. Ytterligare icke-personligt identifierbar information som samlas in (dvs. domäntyp, webbläsarversion, tjänsteleverantör och IP-adress) som kan samlas in ger information om din användning av vår webbplats (som tidpunkten för ditt senaste besök på en sida på vår webbplats).

Registrering och transaktioner: alla PII du frivilligt tillhandahåller till oss på denna webbplats när du skapar eller uppdaterar ett konto, du kan köpa serviceplaner online eller begära information lagras i privata filer på vår säkra webbserver och interna system. Denna information används för att VOI ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. VOI använder för närvarande Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet för att skydda din information, inklusive ditt kreditkortsnummer, under onlinetransaktioner. VOI publicerar inte kreditkortsinformation i någon form av kommunikation i någon media (webbplats, chatt, vittnesmål, fjärrsupport, e-post och röst) eller på sin server.

Systeminformation: VOI har inte åtkomst till eller på annat sätt åtkomst till PII (såsom innehållet i personuppgifter, dokument, foton eller webbhistorik) som lagras på en kunds persondator såvida inte auktoriserade tjänster kräver åtkomst. Data som samlas in från PC:n inkluderar saker som:

 • Konfiguration av moderkort, BIOS, CPU, video och minne.
 • Diskenheter, diskkontroller och installerad hårdvara.
 • Systemnamn och IP, Windows-version och webbläsartyp.
 • Systemstatus som CPU-belastning och tillgängligt diskutrymme.
 • Program körs under testning.

Användning av cookies: VOI använder en webbläsarfunktion som kallas en cookie som tilldelar en unik identifierare till din dator. Cookies tillåter också VOI att göra vår webbplats mer lyhörd för dina behov, genom att ge dig en bättre och mer personlig upplevelse. Cookies är små textfiler som vanligtvis lagras på din dators hårddisk och används av VOI för att spåra dina klick när du surfar på sidorna på VOI:s webbplats. Dessutom använder VOI cookies för att spåra supportförfrågningar och för att berätta om du har besökt VOI tidigare. Detta tillåter registrerade användare att förhindra att återinmata information till vår webbplats varje gång de besöker.

Lämnar VOI din personligt identifierbara information?

Du bör vara medveten om att vi kan komma att avslöja specifik information om dig vid behov. För att göra detta förlitar vi oss på lagen eller vår goda tro som är nödvändig för att följa eller följa lagen eller är nödvändig för att skydda användarna av vår webbplats, VOI, dess anställda, webbplatsen och publiken. VOI säljer, hyr ut eller byter inte ut din e-postadress till tredje part. Din PII kan också användas av oss och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, leverantörer, joint ventures och/eller partners för analys av webbplatsdata, fullgörande av beställningar, bearbetning av betalningar eller, spårning av webbplatsaktivitet, genomförande av undersökningar och administrering av e-post. dig med ytterligare innehåll, information och/eller tjänster. . Om PII har lämnats till dessa tredje parter får de inte använda eller avslöja din PII för något annat ändamål. Vi kommer inte att dela din PII med någon obehörig tredje part.

VOI:s databehandlingspolicy

För att säkerställa efterlevnad kommer Safe On Internet:

 • Handla endast med våra kunders samtycke.
 • Rättvist och lagligt arbetssätt med alla personuppgifter.
 • Behåll personuppgifter längre än nödvändigt.
 • Håll din personliga information säker.
 • Förse dig med uppdaterade sekretesspolicyer på vår webbplats.
 • Granska och uppdatera våra policyer
 • Utbilda våra anställda att följa dessa regler.

VOI ger dig följande rättigheter.

VOI Erbjuder dig följande rättigheter

 • Noggrannhet – begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör att du kan ha all ofullständig eller felaktig information som vi har rättat om dig.
 • avlägsna – begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera personuppgifter eller information för vilka det inte finns någon god anledning att fortsätta att behandla dem. Du har även rätt att be oss radera dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling.
 • Invändning – invända mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller tredje parts intressen), och det är något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på dessa grunder. Du har även rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter direkt för marknadsföringsändamål.
 • Begränsning – begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av personuppgifter om dig. Till exempel om du ber oss att fastställa riktigheten eller anledningen till att bearbeta den.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill uppdatera dina personuppgifter, tveka inte att skriva till oss på info @veiligopinternet.com

Vilket ansvar har jag för att skydda min personliga information?

Medlem, konto, lösenord och säkerhet: Om någon av tjänsterna kräver att det öppnas ett konto, måste du slutföra registreringsprocessen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt information som begärs av det tillämpliga registreringsformuläret. Du väljer också ett lösenord och ett användarnamn. Du är fullt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och konto. Dessutom är du fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela VOI om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. VOI kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster som du ådrar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Däremot kan du hållas ansvarig för förluster som uppstår av VOI eller någon annan part till följd av att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du får inte använda någon annans konto utan kontoinnehavarens tillstånd. Vi föredrar att hålla din personliga information korrekt och aktuell. För att göra detta erbjuder vi dig möjligheten att uppdatera eller ändra din PII inklusive fakturerings- och fraktinformation genom att logga in på ditt konto. När du skapar eller ändrar ditt konto kommer vi att skicka ett meddelande till e-postadressen som bekräftar de ändringar som gjorts och de alternativ du har valt. VOI distribuerar regelbundet ett nyhetsbrev via e-post och du väljer om du vill få ett nyhetsbrev från oss när du skapar ditt konto. Om du senare bestämmer dig för att inte få nyhetsbrevet kan du ta bort dig själv från e-postlistan när som helst.

Glömd, förlorad eller stulen information: Om du har glömt ditt lösenord tillhandahåller vi en mekanism som skickar ditt lösenord till dig via e-post. Funktionen ”glömt mitt lösenord” skickar ditt lösenord till den e-postadress du använder för registrering. Använd inte en e-postadress som kan nås av andra som du inte vill ska se eller ändra din VOI-kontoinformation.

Vilka är de andra viktiga delarna av VOI:s sekretesspolicy?

Vidarebefordran överföring: Som nämnts ovan kan VOI överföra eller dela din PII med en auktoriserad tredje part som erbjuder minst samma nivå av integritetsskydd som VOI. Dessutom kommer information om våra kunder, inklusive deras PII, att ha lämnats ut som en del av en fusion eller ett förvärv, bildande av en separat verksamhet eller försäljning eller pantsättning av affärstillgångar, såväl som i händelse av en insolvens, konkurs eller bolagsstyrning där PII skulle fungera som en, överförs från VOI:s tillgångar.

Åtkomst: VOI ger kunder tillgång till deras PII som VOI har. VOI samtycker till att kunder kan korrigera, ändra eller radera den informationen om den är felaktig, förutom där bördan eller kostnaden för att tillhandahålla åtkomst skulle vara oproportionerlig i förhållande till riskerna för individens integritet i det särskilda fallet, eller där personers rättigheter annan än individen skulle kränkas.

Tillgång: VOI ger kunder tillgång till deras PII som VOI har. VOI samtycker till att kunder kan korrigera, ändra eller radera den informationen om den är felaktig, förutom där bördan eller kostnaden för att tillhandahålla åtkomst skulle vara oproportionerlig i förhållande till riskerna för individens integritet i det särskilda fallet, eller där personers rättigheter annan än individen skulle kränkas.

Barn: VOI-webbplatsen är inte avsedd och är inte avsedd att locka någon under 18 år. Vårt förfarande inkluderar ett uttalande om 18 år eller äldre.

Inga spårningsförfrågningar: Webbplatsen svarar inte på webbläsarbaserade, spårar inte förfrågningar eller signaler. Vidare tillåter inte företaget andra parter att samla in PII över tid och på olika webbplatser när en kund eller användare går in på webbplatsen.

Utomstående: VOI:s webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs eller underhålls av tredje part. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehållet däri. Vi kommer inte att dela din PII med obehöriga tredje parts webbplatser. Vissa av dessa tredje parts webbplatser kan också ha en VOI-logotyp på sig och de kontrolleras eller underhålls inte av oss. Även om VOI väljer sina partners noggrant, är VOI inte ansvarigt för integriteten eller säkerhetspraxisen för webbplatser som drivs av tredje part. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer om integritetspolicyn för tredje parts eller co-branded webbplatser.

Vänligen kontakta oss: Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller denna webbplats, eller om du vill granska eller uppdatera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress info@veiligopinternet.com .

Tillämpning: VOI verifierar med jämna mellanrum att policyn är korrekt och fullständig för den information som är avsedd att täckas, tydligt visas, fullt implementerad och i enlighet med tillämplig lag. Vi uppmuntrar intresserade individer att ta itu med frågor om att använda ovanstående kontaktinformation. Vi kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister relaterade till användning och avslöjande av PII i enlighet med principerna i denna policy och villkoren.

Ändringar av denna integritetspolicy

VOI förbehåller sig rätten att uppdatera eller på annat sätt ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande. Genom att publicera en sådan uppdatering eller annan ändring på webbplatsens sekretesspolicysida på webbplatsen. Alla uppdateringar eller andra ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter ett sådant inlägg. Följaktligen uppmuntrar vi dig att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att avgöra om den har ändrats.

Om du har några frågor om sekretesspolicyn, tveka inte att skriva till oss på info @veiligopinternet.com n ummers som nämns på webbplatsen.