Avdelningen för regelefterlevnad finns där för att se till att din integritet är säker!

Överensstämmelse börjar med våra grundare. Företagets policy är utformad så att alla kunder och anställda ska känna sig trygga. Samspelet mellan vår personal och kunden är den grund på vilken vi vill skapa en struktur. I slutändan tjänar du som kund på det och kan föra det vidare till andra potentiella kunder.

Personalresurser

Vår personalavdelning får instruktioner av vår avdelning för efterlevnad. Vi väljer ENDAST den bästa personalen med goda referenser för din skull. Varje anställd kontrolleras med avseende på legitimation och brottsregister.

Tack vare vår utbildning som syftar till långsiktiga relationer är vi säkra på att våra kära kunder kommer att stanna hos oss. En nöjd kund ger dig trots allt goda recensioner. Så om du är nöjd, berätta för andra, om inte, berätta för oss!

GDPR-bestämmelser

Efterlevnad av GDPR

Varje gång vi samarbetar med dig spelas alla sessioner in i utbildningssyfte. Överensstämmelse verifierar att sessionen överensstämmer med GDPR:s regler för sekretesspolicy.

Med tanke på GDPR-bestämmelserna har vi lagt till en liten fråga på hjälpsidan, där kunden först måste ange att han/hon är över 18 år.

För det andra, att maskinen/maskinerna som de arbetar på tillhör dem eller att de har full behörighet att fatta beslut.

För det tredje måste klienten juridiskt bekräfta att han är fri från förmyndarskap för att fatta beslut.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi ditt telefonnummer och din e-postadress. Concent får endast använda dessa uppgifter för sina egna syften i enlighet med våra sekretess- och cookievillkor.

Allt detta är utformat för att du ska känna dig trygg och för att vi som företag ska kunna bygga vidare på vårt goda rykte.

 

Skicka gärna ett e-postmeddelande om du har några frågor.